Velkommen som konfirmant i Sunde 2023/24


Lurer du på om du vil bli konfirmant 2024 i Sunde Menighet? Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller er nysgjerrig.

Vi gleder oss til å ønske velkommen til neste års konfirmanter og håper at akkurat DU har lyst til å være med på vårt spennende konfirmantopplegg!  I konfirmanttiden får du lære mer om deg selv og om Gud og du får mulighet til å utforske noen av livets mange spørsmål sammen med andre. Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan undervisningsopplegget blir etter hvert, med hensyn til tidspunkt og sammensetning av grupper, etter at alle har meldt seg på. 

Datoen for neste års konfirmasjonsgudstjenester er lørdag 27.april.

Ikke døpt? Konfirmasjonsopplegget i Sunde menighet er åpent for alle. På selve konfirmasjonsgudstjenesten er det imidlertid en forutsetning at man er døpt. Ved påmelding til konfirmasjon gir man beskjed om konfirmanten er døpt eller ikke. I løpet av året vil det bli mulighet til å bli døpt for de som da ønsker det.

Det ble sendt ut invitasjon med mer informasjon, i posten til hele 2009-kullet (dere som er medlemer) rett etter 17.mai. 

Dato for informasjonsmøte for foreldre, foresatte og konfirmanter er enda ikke satt, men blir i begynnelsen av juni.

Vi gleder oss til å treffe dere! 

Spørsmål kan rettes til prest for ungdom, Helene Teistedal Vikre hv558@kirken.no

VELKOMMEN SOM KONFIRMANT 2024 I SUNDE MENIGHET!

 

Tilbake