Vår menighet


Sunde menighet gir visshet om tilhørighet, vekst i tro på Kristus og glede i tjeneste.

Visjon reformulert visjon vedtatt av MR 2010: Tilhørighet, tro og tjeneste i Sunde menighet 1. Tilhørighet: At alle medlemmene i soknet skal oppleve at Sunde menighet som sin menighet 2. Tro: At Guds ord skal berøre den som kommer i kontakt med Sunde menighet og at gudstjenestefellesskapet skal føles berikende for flere 3. Tjeneste: Det skal oppleves givende for flere å være med i Sunde menighets arbeid. Alle skal bli sett og anerkjent for den innsatsen de gjør