Hjerterom samtale- og veiledningssenter i Sunde Kirke


 

Et sted for samtale, støtte og veiledning.
I "Hjerterom" møter du frivillige medarbeidere. De har fagkyndig opplæring i å være en fortrolig samtalepartner og har taushetsplikt. 

 

 

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

- er alle velkomne til samtale og veiledning

- verdigrunnlaget er det kristne humanistiske menneskesynet

- alle som søker hjelp vil bli møtt med omsorg, respekt og likeverd

- åpent for alle uansett livssituasjon og livssyn

- samtalene er gratis.

- Ønsker du å få tilbud om timeavtale for samtale i Sunde Kirke kan du trykke her.           

Samtale og veiledningstjeneste i Sunde Menighet:
I "Hjerterom" handeler en samtale om det som der og da er viktig for den som søker hjelp å snakke om. Det kan f.eks. være bekymring, sorg, tap, tro og tvil, livskriser, relasjoner, selvbilde, livsvalg, nedstemthet for å nevne noe.

I "Hjerterom" treffer du kompetente frivillige medarbeidere. Når du henvender deg til oss via lenken under, så tar vi i neste omgang kontakt med deg. I utgangpunktet får du tilbud om 4 samtaler, så er det du selv som avgjør om det blir med det eller om du trenger flere samtaler.

I "Hjerterom" kan du også få mer vanlige samtaler med prest eller diakon, som vi ofte kaller sjelesorg med et ord som ikke er så mye brukt i dag. Det er viktig for oss som kirke å gi et bredt tilbud om samtale og veiledning om eksistensielle spørsmål om livet, døden, tro og tvil.

Er du i tvil om du skal ta den første samtalen, anbefaler vi deg å ta kontakt - så hører du fra oss og vi blir enige om hva vi gjør. Velkommen som den du er, med livet slik det er og med det du har på hjerte!

Tilbake