Turgruppa


Ønsker du å gå tur sammen med noen andre?

Du møter opp utenfor Sunde/Kvernevik nye bydelshus fredag kl. 10.00.

Turen går i nærområdet i en time. Vi har to turgrupper; rusleturen og tempoturen

Etter turen er det mulighet for å spise lunsj sammen på frivilligkafèen

Alle er velkommen til å være med!

Det er ingen påmelding eller avmelding. De som møter opp går tur.

Det er mulig å gå tur hver fredag gjennom hele året.

Tilbake