Søndagsgudstjenester er åpne for 100 deltakere


Søndag 16. mai og søndagene fremover er det igjen mulig å delta på gudstjenester. Det er de vanlige smittevernreglene som gjelder: fast tilvist plass - god avstand - god håndhygiene - bli hjemme hvis du er syk!

 

Søndag 16. mai, dagen før Dagen og inneklemt mellom Himmelfartsdag og Pinsedag. Denne søndagen hører vi om hvordan Gud kommer oss mennesker i møte, gjennom møter mellom mennesker. Velkommen i Sunde Kirke kl 11 på søndag! Rolf Arne Tjøstheim er prest, Inge Takle Mæstad er vikar for kirkemusiker, Cathrine P. Vidnes er klokker, Torbjørn Walderhaug er kirketjener + styrer lyd og bilde, Reidun R. Opsal og Inger Marie O. Tjøstheim er forsangere

1. Pinsedag 23. mai: Rolf Arne Tjøstheim prest og Ole Hodnefjell er vikar for kirkemusiker.

30. mai: Tor Magne Nesvik

6. juni: (Friluftsgudstjeneste på Speidermarka ved Friheim - Store Stokkavann) Speiderne deltar

13. juni: Haakon Kessel fra NMS blir med på stor Misjonsgudstjeneste kl 11

Tilbake