Vil du ha et godt råd?


Vil du være med og gi Sunde menighet et godt menighetsråd? Eller kjenner du noen som kan utfordres til å sitte i vårt menighetsråd?

Neste høst er det kirkevalg. Det betyr at vi skal velge nytt menighetsråd i vår menighet.

Menighetsrådet møtes ca. 8 ganger i året og soknepresten er medlem, i tillegg til 8 valgte medlemmer.

I vår menighet er vi særlig opptatt av disse sakene:

  • trygge, inkluderende og rusfrie tilbud til barn og unge i bydelen
  • skape møteplasser for voksne
  • møte alle som kommer til oss på en god måte og la alle få en meningsfylt tjeneste i våre fellesskap

Utenom dette, jobber menighetsrådet også med diakoni og kirkens omsorgstjeneste, planer innenfor kirkemusikk, menighetsrådet er med og legger overordnete føringer for gudstjenesten og konfirmasjonsundervisningen - for å nevne noe.

En nasjonal undersøkelse blant sittende menighetsrådsmedlemmer viser at et stort flertall trives og opplever det som meningsfylt å være med i menighetsrådet.

Kontakt menighetsrådsleder, Leif Inge Misje (epost:Leif.Inge.Misje@lyse.net ), eller daglig leder, Cathrine Vidnes(epost: cv886@kirken.no), dersom du lurer på noe eller har lyst til å stille til valg.

Kandidater til menighetsrådsvalget må vi ha på plass innen 31. mars, valget foregår 11. september.

 

Tilbake