Søndagsskolen


Søndagsskolen i Sunde kirke!


Vi starter inne i gudstjenesten, åpner skattekisten sammen og går ut til søndagsskolerommet til samlingsstund. 

 

Pr. i dag har vi dessverre ikke søndagskole i tilknytning til gudstjenestene søndager, men
vi jobber med saken og håper å få det i gang så raskt som over hodet mulig. Nå det er sagt har vi "Søndagsskole" på Supertirsdager - familiemiddag tirsdager i partallsuker høsten 2023 - kl.16:30-18:00.

Tilbake