Kirkevalget 2023 - Resultat


Resultatet fra menighetsrådsvalget 2023

Sunde menighetsråd 2023 - 2027:

 • Leif Inge Misje, leder
 • Bente Karin Husebø, nestleder
 • Einar Arne Garlid
 • Margrethe Stubhaug Svanes
 • Ole Andre Egge
 • Jorun Eiane Brunstad
 • Therese Egebakken
 • Kirstin Høie

Vararepresentanter:

 1. Haakon Kjell Totland, fellesrådsrepresentant
 2. Kurt Martin Lilleby
 3. Anne Helene Vinterstø Frostestad
 4. Eli Aasen
Tilbake