Husgrupper


Har du lyst å være med i en gruppe eller fellesskap i ditt nabolag? I Sunde menighet har vi husgrupper for mennesker som samles i et hjem eller i et rom i kirka med jevne mellomrom.

Opplegget i gruppene kan variere. Noen grupper har faste opplegg og struktur, andre deler sine tro og hverdagsliv med hverandre. 

Noen følger et godkjent studieopplegg knyttet til Kristelig studieforbund. Dette året er det noen som bruker

*Følg meg, Oddvar Søvik, om å være Jesu disippel i dag.
*fra søndag til søndag, Wirgenes, et møte med kirkeårets tekster,
*Tekster til forandring. Verbum forlag. Martinsen, Nielsen og Kill Saga
*B4 - innføring i en av bibelens bøker
*Levende tro – frimodig bekjennelse, James Arne Nesting.
*Målrettet liv- hvorfor i all verden er jeg her av Rick Warren. 
*Hva sier bibelen? Jesu gjenkomst - en gjennomgang av Johannes åpenbaring, Kurt Hjemdal - Lunde forlag.  * Å kjenne han som kjenner deg. Verbum forlag

 

Andre grupper kan være en interessegruppe, kirkering, misjonsforening eller en bønnegruppe.

Dersom du har lyst å bli med i en av våre grupper ta kontakt med:

 


Diakon
Toril Signe Ødegård Marthinsen
51 84 04 00
936 49 934
Send e-post

Tilbake