Givertjeneste


Du kan hjelpe Sunde menighet med en trygg økonomi.

 

Sunde menighet ønsker å ha en sunn og trygg økonomi. Selv om menigheten får dekket de fleste lønnskostnader, har menigheten ansvar for å lønne leder for barne, ungdom og familiearbeid og flere driftskostnader. For 2019 er budsjettet for menighetens utgifter på kr.1 332 300,-.
 
Du kan velge mellom to giverformål:
1.     Menighetsarbeid generelt og barne- og ungdomsarbeid

2.     Misjonsprosjektet pt. Misjonsselskapets arbeid i Thailand

 Hvordan komme i gang?
Kontakt oss for å få tilsendt skjema for fast givertjeneste.
 
Enkeltgaver er også mulig!  
 
For tiden gis det skattefritak på gaver inntil kr 40 000 pr år pr lønnsmottaker.
 
Menighetens konto er 3201.31.65628

Kontakt:


Daglig leder

Cathrine Pedersen Vidnes

51 59 46 03

46 91 31 24

Send e-post

 

Tilbake