Åpen bønnesamling i Sunde Kirke


Det er åpen bønnesamling på onsdager kl 12 (varer 45 min). Men selvsagt kan du også be hjemme!

- Stab og frivillige

- Gudstjenester

- Smågrupper i menigheten

- Barne- og ungdomsarbeid, Speider, Krik, Follow-Me, Konfirmanter, Babysang og Småbarnsang osv.

- Dåpsbarn

- Diakoni arbeid for barn, ungdom og voksne

- Misjonsprosjektet vårt - NMS i Thailand

 

Du kan få skrive din bønn eller tenne et lys her.

Tilbake