Kontaktinformasjon


Sunde kirke

Telefon: 51 84 04 00
Epost: sunde.menighet.stavanger@kirken.no

Besøksadresse: Mjughøyden 9 4048 Hafrsfjord se kart

Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger

Daglig leder (Permisjon 80%)

Cathrine Pedersen Vidnes

51 84 04 00

46 91 31 24

Send epost

Daglig leder (Vikar 50%)

Marius Rambjørg

51 84 04 00

41 38 31 79

Send epost

Sokneprest

Rolf Arne Tjøstheim

51 84 04 00

40 40 60 17

Send epost

Ungdomsprest

Helene Teistedal Vikre

51 84 04 00

45 84 12 64

Send epost

Diakon

Toril Signe Ødegård Marthinsen

51 84 04 00

93 64 99 34

Send epost

Kirketjener/Vaktmester

Astrid Helen Pedersen

51 84 04 00

46 43 21 30

Send epost

Kontorsekretær

Kristin Ascárd

51 84 04 00

91 52 43 52

Send epost

Organist

Aleksandra Barbara Orzechowska-Niedziela

51 84 04 00

48 68 71 41

Send epost

Trosopplærer

Tor Håkon Solheim

51 84 04 00

99 23 29 68

Send epost

Påmelding

Telefon for påmelding

92 33 05 03

Send epost